حامیان بین‌المللی

حامیان ملی

معرفی همایش:
این کنفرانس در سه محور اصلی عوامل پیدایش و گسترش پدیده گردوغبار، پیامدهای ناشی از گردوغبار و راهکارهای مقابله با پدیده گردوغبار و با هدف فراهم‌سازی فرصت تبادل تجربه بین محققان ایرانی و سایر کشورهای جهان در اردیبهشت ماه ۱۳۹7 در دانشگاه ایلام برگزار می‌گردد؛ بنابراین از همه متخصصین، اساتید، محققین، دانشجویان، سازمان‌ها، شرکت‌ها و بخش‌های غیردولتی و سمن‌ها دعوت به عمل می‌آورد که یافته‌های خود را در خصوص گردوغبار ارائه نموده و در بحث‌های علمی شرکت نمایند.
امید است برگزاری این همایش بین‌المللی فرصت خوبی برای محققین و کارشناسان از کشور و سایر نقاط دنیا به منظور ارائه نقطه نظرات، دانش فنی و تبادل اطلاعات در زمینه‌های مختلف مرتبط با پدیده گردوغبار باشد. همچنین با برگزاری این همایش در ایلام پیشنهادات و راهکارهای عملی جهت کاهش خسارت، پیشگیری و کنترل همیشگی طوفان گردوغبار در استان ایلام ارائه گردد.

دسترسی سریع